Posts Tagged ‘Mobile Joomla 1.1.1 Component’

วิธีติดตั้ง Mobile Joomla 1.1.1 Component

1

เนื่องจากมีเว็บไซต์ที่ทำด้วย joomla เวอร์ชันประมาณ 1.5.26 วันดีคือดีก็อยากจะทำให้เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลบนมือถือโดยผ่าน app มือถือก็ได้หา Component ที่จะมาช่วยให้แสดงผลบนมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ได้เจอ Mobile Joomla 1.1.1 ที่สามารถทำได้