Posts Tagged ‘SEO’

ปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหาของ search engine

howtogu

เป็นเรื่องที่ถนัดเลยทีเดียวสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหาของ search engine โดยการปรับแต่งเว็บนั้นจะเรียกกันว่า SEO (search engine optimization) โดยบทความนี้จะไม่อธิบายถึงว่ามันคืออะไรแต่จะบอกถึงเทคนิคที่คนที่ปรับแต่งเว็บหรือที่เรียกในวงการคือ นัก SEO ได้ปรับแต่เว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหาของ search engine กันว่าทำอย่างไร