Posts Tagged ‘OS X Mountain Lion 10.8.2’

รีวิว MacBook Pro 13 Inch

macbook-pro1

เนื่องจากมีโอกาสที่จะต้องใช้เครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ macintosh หรือที่เรียกกันว่า Mac OS มาใช้ทำงาน และอีกอย่างเป็นความอยากลองใช้เครื่อง Mac ด้วย เห็นใครต่อใครบอกว่าถ้าได้ใช้ Mac แล้วจะไม่อยากกลับไปใช้ระบบปฏิบัติการ Windows อีกเลย เดียวลองมาดูกันว่าทำไมมันมีอะไรดีกว่า