Posts Tagged ‘iPhone รุ่นต่อไป’

ข่าวลือ สั่งซื้อ iPhone 5 ล่วงหน้าในวันที่ 12 กันยายน

iphone-5

จากการรั่วไหลของชิ้นส่วนของ iPhone 5 ออกมาอย่างต่อเนื่อง แม้ข่าวก่อนหน้านี้จะบอกว่า iPhone 5 จะออกมากลางเดือนกันยายน ล่าสุดข่าวลือจาก iMore รายงานว่า Apple จะเริ่มการสั่งซื้อล่วงหน้าของสหรัฐสำหรับ iPhone รุ่นต่อไปในวันที่ 12 กันยายน