Microsoft ประกาศเลิกใช้ MSN และใช้งาน Skype เต็มรูปแบบ

กลายเป็นตำนานไปแล้วสำหรับ MSN (Windows Live Messenger) เมื่อ Microsoft ประกาศจะยกเลิกใช้งานทั่วโลกในไตรมาสแรกของปี 2013 หรือต้นปีหน้า

ทั้งนี้การปิดตัวลองของ MSN (Windows Live Messenger) ทำให้ Skype จะกลายเป็นทางเลือกที่ทำให้ผู้ใช้งานหันไปใช้งานมากขึ้น และพื้นฐานการใช้งานของ Skype นั้นยังเป็นแบบเดียวกับ MSN อยู่ด้วย ใครที่ยังไม่เคยลองใช้งาน Skype นั้นสามารถไปดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ http://www.skype.com ปัจจุบัน Skype ได้ทำการพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

source:Microsoft Live@edu

บทความที่เกี่ยวข้อง :


You can leave a response, or trackback from your own site.