การทดสอบใช้งาน Nikon software บนระบบปฏิบัติการ Mac OS 10.8 Mountain Lion

ประกาศของ Nikon เรื่องการทดสอบ Nikon software บนระบบปฏิบัติการ Mac OS X 10.8 Mountain Lion และโปรแกรม ViewNX 2 จะโดยสามารถใช้งานบน Mac OS X 10.8 Mountain Lion ได้ในเวอร์ชัน 2.5.0 (Ver 2.5.0) และเวอร์หลังจากนี้ไป และในตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดพร้อมแล้วสำหรับการดาวน์โหลด ทั้งนี้ Nikon ยังบอกถึงแผนการที่จะทดสอบเพื่อทำให้ Nikon software สามารถใช้งานบน Mac OS 10.8 Mountain Lion อย่างเต็มรูปแบบ

โดย Software ที่มีการทดสอบมีดังนี้

Capture NX 2
Camera Control Pro 2
Short Movie Creator
Nikon Message Center 2
Wireless Transmitter Utility (previously WT-4 Setup Utility)
Thumbnail Selector
GP-N100 Utility
IPTC Preset Manager
Nik Color Efex Pro 3.0

ส่วน Nikon software ที่ไม่ได้รับการทดสอบคาดว่าจะใช้งานไม่ได้บน OS 10.8 Mountain Lion ก็จะมี

Capture NX Ver. 1.x
Camera Control Pro Ver. 1.x
Nikon Capture series
ViewNX Ver. 1.x
Nikon Transfer Ver. 1.x
PictureProject
Nikon View series
Nikon Scan series
PictureProject COOLPIX Remote Control
WT-3 Setup Utility
Wireless Camera Setup Utility
Wireless Connecting Utility
Nik Color Efex Pro 2.0
PC-PJ Transfer

source:nikon

บทความที่เกี่ยวข้อง :


You can leave a response, or trackback from your own site.